Syyllistäminen ja syytös henkisenä väkivaltana

6, 9. 2012

Henkisen väkivallan uhri 6.9. 2012

Syyllistäminen ja syytös henkisenä väkivaltana

Maailma ja ihmiskunnan historia on täynnä syytöstä ja syyllisyyttä. Syytösten ja syyllistämisen noidankattilasta kumpuavat viha ja agressio, jotka johtavat ihmiset väkivaltaan toisiaan vastaan. Kansojen väliset sodat ja joukkomurhatkin ovat syytösten ja syyllistämisen tulosta. Fyysistä väkivaltaa edeltää henkinen väkivalta usein syytösten ja syyllistämisen muodossa. Malliesimerkki tästä on Kosovossa ja entisen Jugoslavian alueella tapahtuneet joukkomurhat ja petomaiset raakuudet. Näitä rikoksia edelsi muutamien johtavien politiikkojen, sellaisten kuin Slobodan Milosevitsin ja Franco Tudzmanin syyllistämiseen perustunut kansalliskiihkoinen probaganda. Kansalliskiihkoisella probagandalla voidaan kokonaiselta kansalta viedä inhimilliset piirteet. Hyvänä esimerkkinä tästä on arabi- ja muslimikiihkoilijat, jotka leimaavat juutalaiset saatanallisiksi koiriksi ja saastaisiksi eläimiksi, joiden tappaminen on jokaisen muslimin velvollisuus.

Syyllistämisellä useita tasoja ja muotoja

Syytöksillä, syyllisyydellä ja syyllistämisellä on useita tasoja. Syytökset voivat vaihdella hienovaraisesta vihjailusta räikeisiin rikosoikeudellisiin syytöksiin ja törkeään panetteluun. Myös syyllisyyden tunto voi vaihdella psykopaattisesta vastuuntunnottomuudesta itsemurhaan johtavaan syyllisyyden tunnon välillä. Kun psykopaattinen yritysjohtaja tai poliittinen johtaja voi hyvillä mielin tehdä päätöksiä, jotka johtavat satojen ihmisten elämänehtojen oleelliseen heikkenemiseen voi syvän masennuksen valtaama mielenterveyskuntoutuja kokea olevansa syyllinen elämänsä epäonnistumiseen.

Syyllistämisen tapoja ja muotoja on useita. Näitä ovat mm. vihjaus, moraalinen syytös, rikosoikeudellinen syytös, syytös älyllisyyden ja tietoisuuden puutteesta, syytös epäinhimmillisyydestä, syytös rakkaudettomuudesta ja tunteettomuudesta, syytös kielteisistä tunteista, syytös merkityksettömyydestä, syytös epäonnis- tumisesta, syytös sairauden aiheuttamisesta toisille ja itselleen.

Syyllistäminen helppoa – selän takana on helppoa esittää syytöksiä

Syytösten esittäminen on helppoa ja yksinkertaista. Kun sormi osoittaa kuuta kukaan ei katso sormea. Syytösten esittäjä on useinmiten suojassa kaikkien arvostelevilta katseilta kun se suuntautuu painostavana syytöksen kohteen persoonaan. Syytöksen kohteeksi henkisessä väkivallassa jota useinmiten harjoitetaan ryhmämuodossa valitaan usein henkilö joka ei jostakin syystä voi puolustautua ja jos hän puolustautuu ja suuttuu häneen kohdistetuista usein mielivaltaisista ja perättömistä syytöksistä, hän itse suuttueessaan leimataan ilmapiirin pilaajaksi ja jopa henkisen väkivallan harjoittajaksi. Henkisen väkivallan harjoittajat osaavat hyvien tapojen säädöskokeoleman. He kykenevät lausumaan esimerkiksi mielivaltaisia syytöksiä “kohteliaasti hymyillen”. He kykenevät esimään henkisen väkivallan lauseita politiikkomaisen kepeästi naurahtaen. He eivät korota ääntään tai ilmaise vihaansa huutaen. He osaavat näyttää viattomilta ja asiallisilta korrektin käytöksen kultaisen säädöskirjan esimerkillisiltä noudattajilta. Kaikkein haavoittavimmat loukkaukset lausutaan maireallaa ja hyvällä hymyllä vihjaten. Näin henkisen väkivallan harjoittaja pysyttelee “hyvänä ihmisenä” ja kaikkien kunniotusta nauttivana hyvätapaisena kansalaisena.

Syytösstrategiat huostaanottotoiminnassa:

http://niinaberg.com/kirjasto/edvardsson-syytosstrategiat-lastensuojelun-selvityksissa/

Yhteisö tarvitsee välttämättä syntipukkia

Erilaisilla yhteisöillä on tarve vahvistaa oman olemassaolonsa oikeutus osoittamalla yhteisön jäsenille yhteisöä koossapitävän yhteenkuuluvuuden rajat. Yhteisö rakentaa rajansa osoittamalla ne ihmiset ja sen ihmisryhmän joka ei täytä yhteisön normeja. Näistä tehdään syntipukkeja . Syntipukkeihin kiinnitetään kaikki yhteisön sisäinen pahuus ja kielteisyys jota yhteisö karttaa. Yhteisö projisoi itsessään olevan pahan syntipukkiin. Yhteisöpaine pakottaa ulkoistamaan omat kielteiset piirteensä johonkin. Tämä joku on usein joku yhteisön jäsen. Hän joutuu kantamaan yhteisön roskakopan ja kynnysmaton roolia. Yhteisö kaataa syntipukin niskaan oman jätesankonsa. Ilman syntipukkia yhteisö joutuisi itse kohtaaman oman kielteisyytensä ja pahuutensa. Syntipukki on siten välttämätön yhteisön olemassaololle.

Henkisenä väkivaltana esiintyvän syytöksen muotoja

Vihjaus

Vihjaus on henkisen väkivallan muodoista hienostunein. Vihjaamalla annetaan kuuntelijoiden tehdä itse päätelmät. Tämä on tehokasta manipulointia. Kun kuulija itse saa tehdä päätelmän annetuista vihjeistä ajatus joka syntyy tuntuu kuulijan omalta. Vihjaaja on taitava vihjauskysymysten tekijä: ”Olitko eilen pettämässä vaimoasi? Joko taas olit ryyppäämässä? jne..”

Vihjausjuorun esittäminen on myös vihjaamisen tekniikka. ”Oletko kuullut mitä Pentti sanoi Marjasta?” Vihjaamisen lajeja on useita ja sen täydelliseksi mestariksi kasvetaan vastaa vuosien harjoittelun jälkeen, mutta auttavasti sitä jo taitaa oivaltamalla että vihjaus, miten pieni tahansa on tehokas ja voimallinen henkisen väkivallan väline.

Moraalinen syytös – demonisointi

Moraalinen syytös sisältää ajatuksen syytöksen kohteen moraalittomuudesta ja pahuudesta. ”Sinähän olet irstas leväperäinen vanha homo! Sinä senkin saastainen valehteleva juoppo! Sinä huoraava nainen! Olet perverssi valehteleva petturi! Sinä olet omahyväinen itsekäs elostelija, jolla ei ole omaatuntoa lainkaan! Sinä selkärangaton limainen käärme!

Demonisoimisessa syytöksen kohde nähdään totaalisen pahana, pirulle sielunsa myyneenä, jossa pahanlaatuinen demooni asuu. Demonisoitu ihminen ei oikeastaan ole enää ihminen. Hänestä on syytösten myötä tullut itse pahan ruumiillistuma, jota kirotaan perkeleeksi ja saatanaksi. ”Sinä saatana ole läpeensä paha ihminen , joka haluaa vain pahaa muille ihmisille.”

Rikosoikeudellinen syytös

Olet rikollinen; varas, petoksentekijä, pahoinpitelijä ja henkisen väkivallan harjoittaja!

Olet psykopaattinen, vastuuntunnoton Kakolan kundi! Tehokas nykyaikainen demonisointi voidaan toteuttaa mm. seuraavilla syytöksillä: ”Olet pedofilia pahempi ja iljettävämpi roisto”. ”Olet kiihkouskovaisuutta teeskentelävä, huumeita käyttävä,  kanssaihmistesi mielenterveyden vaarantava, lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttävä kieroutunut narsisti”.

Syytös älyllisyyden ja tietoisuuden puutteesta

”Sinä aivoton idiootti, eikö päässäsi ole mitään tajua? Ethän sinä ymmärrä mitään!

Tajuat sä mitään! Etkö ymmärrä selvää suomenkieltä?”

Syytös epäinhimmillisyydestä

”Sinä et ole ihminen, olet elämimen tasolla oleva sika! Olet mäkättävä marakatti! Sinä saastainen rotta!

Sinulla ei ole ihmisen tunteita olet kylmä kuin jääkimpale!”

Syytös rakkaudettomuudesta ja tunteettomuudesta

Olet kylmä , sinulla ei ole lämpimiä tunteita, et osaa rakastaa ketään, et pysty rakastamaan! Olet tunteeton ihminen! Sinulla on kivi sydämen paikalla.

Tiedän ettet rakasta minua!

Syytös kielteisistä tunteista

Tässä leikissä harjoitellaan syytöstä kielteisistä tunteista:

Pilaat ilmapiirin! Sinun takiasi tänne ei voi kukaan tulla!”

Syytös kielteisistä tunteista perustuu valeyhteisyyden, ns. naminami ajatteluun ja positiivisen humanismin radikaalimuotoon: ”Keep on smiling allways.” Se perustuu vihantunteiden, pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunteiden ilmaisemisen sekä kritiikin esittämisen kieltämiseen.

Syytös merkityksettömyydestä

Tässä leikissä harjoitellaan esittämään merkityksettömyyden syytös. Haroitellaan sanomaan: “Olet minulle yhdentekevä. Sinä et merkitse minulle mitään – olet pelkkää ilmaa. Olet kuin höyhen , jonka puhallan kädestäni näin puf……….”.

Syytös epäonnistumisesta

 Luuseri-leikissä opetellaan syyttämään ja tuomitsemaan luusereita.

Olet epäonnistunut elämässäsi, olet täysi luuseri!”

Syytös sairauden aiheuttamisesta toisille ja itselleen.

”Sinun takiasi, sinun sanojesi tähden sairastuin ja jouduin sairaalaan.”

Tapasin sinut ja joudun nyt ottamaan lääkkeitäni enemmän.” Tämä on vanha noitaleikki jota inkvisiittorit harjoittivat. Tässä leikissä on maaginen ajatus siitä, että toiset ns. pahat ihmiset aiheuttavat toisille sairauksia pelkällä olemassaolollaan. Tämä vainoharhainen ajatus sairauksien aiheuttamisesta edellyttää keskiaikaista noitavainomenttaliteettia. Usein tässä syytöksessä onkin kyse juuri talläisen ”vanha-aikaisen”-ajattelun, maagisen maailmankatsomuksen harjoittamisesta.

Syytös sairauden aiheuttamisesta voi jopa yltyä syytökseksi itsemurhan aiheuttamisesta. ”Minä tapan itseni – sitten kaikki saavat tietää kuinka paha olet!”

Perättömien ja valheellisten syytösten esittäminen aiheuttaa usein suurta tuskaa kohteissaan. Perättömien ja valheellisten syytösten uhriksi joutunut voi menettää psyykkisen tasapainonsa ja hän voi ajautua psykkiseen kriisiin, jonka seuraukset voivat olla sosiaaliset fobiat ja harhaluulot, joiden seurauksena uhri voi ajautua itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Perättömien syytösten kohteeksi joutunut menettää usein osan psyykkisestä ja fyysestäkin turvallisuudestaan. Hän voi joutua pelkojen ja väkivallan uhan kohteeksi. Perättömien ja valheellisten syytösten kohteeksi joutunut tarvitsee lähipiirinsä ja sosiaalisen verkostonsa tukea. Hän voi joutua turvautumaan myös ammattiapuuun kuten psykoterapia palveluihin. Onkin tärkeää auttaa perättömien ja valheellisten syytösten uhria mm. kuuntelemalla häntä ja antamalla tukea joka auttaa näkemään realistisesti itsensä mutta myös perättömien syytösten esittäjän oikeassa valossa.

Mainokset
Kategoria(t): Artikkelit. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s