Itsensä terapeutin myönteisiä arvoja ja asenteita:


Itsensä terapeutin myönteisiä arvoja ja asenteita:

Myönteinen itsetuntemus

Itsensä terapeutit tuntevat itsensä, tietävät omat voimavaransa, mikä heidän roolinsa on oman mieltenterveytensä ylläpitäjinä, miten hoitaa itseään, mitä he odotettavat elämältään ja miten päästä tavoitteisiin tulevaisuudessa. He tuntevat voimavaransa oppia virheistään ja korjata heikkouksiaan, muuttaen ajatteluaan, asenteitaan, tunteitaan ja elämänsä olosuhteita. Itsensä terapeuteille tunnusomaista on rehellisyys: he eivät huijaa itseään tai muita. Potilaan rooliin jäävät sanovat:” En voi mitään sairaudelleni, en voi muuttua muuksi, olen tälläinen.”. Itsensä terapeutit sanovat: ”Tiedän olevani mieleterveyteni paras ylläpitäjä, otan vastuun terveydestäni ja hoidan itseäni”.

Myönteinen omanarvontunto

Itsensäterapeutit ovat sisimmässään vakuuttuneita omasta arvostaan. He tietävät, ettei itsensä hyväksymistä saa ilman muuta perintönä vanhemmiltaan tai muilta ihmisiltä lahjana. Itsensäterapeutit eivät ole ulkopuolisten johdettavissa. He tiedostavat oman ainutlaatuisuutensa ihmisenä. Itsensäterapeutti uskoo: ”Selviydyn hyvin, koska olen se mikä olen”.

Myönteinen vastuu itsestä

Itsensä terapeutin myönteinen vastuu itsestään on vastuun ottamista omasta mielenterveydestään. Hän tietää, että hän itse voi vaikuttaa omaan mielenterveyteensä ja psyykkiseen hyvinvointiinsa. Vastuun ottaminen omasta terveydestään on avain sekä psyykkiseen että ruumiilliseen terveyteen ja vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin. Itsensäterapeutit sanovat: ”Otan vastuun omasta terveydesäni”.

Myönteinen itsemotivaatio

Itsensä terapeutin myönteinen motivoituminen syntyy hänen henkilökohtaisista odotuksistaan ja maailmankuvastaan sekä tiedosta, että hoitokielteisyys on mielenterveyden vakava riskitekijä, kun taas halu hoitaa itseään johtaa psyykkisen hyvinvoinnin kohenemiseen. Tälla tavoin hän pystyy motivoitumaan oman mielenterveytensä hoitoon. Itsensä terapeutit sanovat: ”Haluan ja kykenen hoitamaan omaa terveyttäni”.

Myönteinen ennakko-odotus, toivon näköala

Itsensä terapeutin tnnistaa parhaiten henkilökohtaisesta optimismista ja myönteisestä tulevaisuuden kuvastaan. Itsensä terapeutit uskovat, että elämä on itsensä toteuttava ennustus: ihminen saa sen mitä aktiivisesti odottaa ja uskoo saavuttavansa. Itsensät erapeutit sanovat itselleen: ”Olin tänään hyvä, huomenna onnistun vieläkin paremmin”.

Myönteinen minäkuva

Itsensä terapeutit tunnistavat myönteisen minäkuvansa merkityksen ja tietävät, mikä merkitys mielikuvituksella voi olla minäkuvan luomisessa ja muokkaamisessa. Mielikuvitus toimii kuin elämää hallitseva alitajuinen kone: jos minäkuvassasi et näe mahdollisuutta tehdä jotakin, saavuttavasi jotain, et myöskään voi tehdä sitä. Itsensä terapeutit tietävät, että minäkuvaa voi ja tuleekin muuttaa, koska alitajunta ei pysty erottelemaan todellista menestystä yhä uudelleen kuvitellusta menestyksestä. Itsensäterapeutti ajattelee: ”Näen itseni muuttuvan, kasvavan, saavuttavan asettamani tavoitteet”.

Myönteinen itsemäärääminen

Itsensä terapeutti tuntee oman itsemäärämisoikeutensa. Siksi hän päättää itse valinnoistaan ja asettaa itse omat elämän arvonsa ja päämääränsä elämässään. Hän uskoo mahdollisuuksiinsa saavuttaa tavoittensa ja tietään miten edetä tätä tavoitetta kohden. Itsensäterapeutit sanovat: ”Tiedän mitä haluan ja minulla on suunnitelma sen toteuttamiseksi”.

Myönteinen sisäinen puhe itselle

Myönteinen sisäinen puhe tarkoittaa kykyä harjoitella sisällään, simuloida. Itsensä terapeutit tietävät, että ajatus synnyttää tavan: he harjoittavat myönteistä sisäistä puhetta ja luovat näin myönteisen ajattelutavan. Jonkin taidon tai tavan omaksuminen tapahtuu halun, tiedon, sisäistämisen ja kertauksen kautta. Myönteisen sisäisen puheen voi muuttaa pysyvästi minäkuvaa ja ihmistä itseään; sen avulla päämäärän saavuttaminen käy mahdolliseksi. Itsensäterapeutti sanoo itselleen: ”Pystyn siihen! Olen harjoitellut sitä henkisesti lukemattomia kertoja”.

Myönteinen ulottuvuus

Itsensäterapeutit tuntevat persoonallisuutensa niin laajasti, että heistä tulee osa elämän suurta sykettä – ja siitä tulee osa heitä.Itsensäterapeutit uskaltavat nähdä itsensä myös muiden silmin. He ovat oppineet mahdollisuutensa oppia menneestä, suunnitella tulevaisuutta ja elää täysillä nykyhetkessä. Itsensäterapeutit ovat myönteisenä esimerkkinä uusile itsensäterapeutteille. Itsensä terapeutit uskovat: ”Jos autan ja hoidan itseni, autan myös muita ja autan heitä hoitamaan itseään ”.

Myönteinen itseilmaisu

Itsensä terapeutit ilmaisevat itseään myönteisesti. He ymmärtävät sananlaskun; ”Kukapa se kissan hännän nostaisi ellei kissa itse”. He tietävät, että ensivaikutelmalla on suuri merkitys, että ihmisten välinen luottamus voidaan voittaa tai hävitä aivan lyhyen keskustelun aikana. Itsensä terapeutit tietävät, että toisen kunnioittaminen ja arvostaminen kuuluu kommunikaatiotaidon perusteisiin. He sanovat; ”Kerro minulle mitä mieltä olet, keksimme yhdessä ratkaisun”.

Mainokset
Kategoria(t): Artikkelit. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

4 vastausta artikkeliin: Itsensä terapeutin myönteisiä arvoja ja asenteita:

 1. No jos se nyt näin yksinkertaista olisi emmehän me enää tarvitsisi mielenterveystoimistoja, ei psykiatrisia sairaaloita, ei ketään terapeutteja jne. Esitä tämä Kataiselle ja myös muille kokoomuspoliitikoille jotka muutenkin ajavat mielenterveyspalveluja kokonaan alas. Nehän tästä vasta innostuvat sillä näinhän ei mielenterveyspalveluihin enää tarvitsisi käyttää euroakaan. Itsemurhaa suunnittelevatkin toteuttaisivat itsehoitona sen itsemurhan niin kuin taas nykyään tekevät, kun Suomi on itsemurhatilastoissa kaiketi maailman kolmantena. Kun täydellinen itsehoito toteutetaan niin suomi saa taas tässä tilastossa sen kultamitalipaikan ja mikäs sen hienompaa onkaan.

 2. Itseään hoitava toki hakee ja käyttää tarvitsemiaan terveyspalveluja, kuten psykoterapiaa ja lääkkeitä. Itsehotoasenne on nimenoman edellytys sille että voi hyötyä terveyspalveluista. Ihminen joka ei halua hoitaa itseään ei hyödy terveyspalveluista ja usein hän hoitokielteisyytensä takia ajautuu paitsioon kaikesta avusta. Itsehoitoasenteen omaksumisen myötä ihmisestä tulee aktiivinen terveyspalvelujen käyttäjä, joka itse vaikuttaa ja tekee päätöksiä haluamistaan ja saamistaan terveyspalveluista. Itsehotoasenteen omaksuminen on tärkeää ennenkaikkea psykoterapian tuloksellisuuden saavuttamiseksi. Psykoterapiahan on psykoterapeutin ja hänen asiakkaansa yhteistyötä, jossa asiakas terapeutin tukemana työskentelee omien psyykkisten ristiriitojensa ja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Perustellusti voidaan sanoa että psykoterapiassa ilman asiakkaan omaa panosta, ilman omaa ’itsehoitoa’ on mahdotonta saada tuloksia. Ennen kaikkea itsehoitoasenteella on suuri hoitomotivaatiota lisäävä vaikutus. Psykoterapian tuloksellisuutta koskevissa tutkimuksissa juuri hoitomotivaatio on noussut selittäväksi tekijäksi psykoterapian tuloksellisuuden suhteen.
  On totta, että itsehotoa kritisoidaan siitä että se olisi terveyspalvelujen vaihtoehto. Tämä kritiikki on perusteetonta ja tarkoitushakuista. Se perustuu myös väärinymmärrykseen. Heikon ammatti-identiteetin omaavat eivät halua antaa arvoa asiakkaiden omalle työlle itsensä hoidossa. Tämä perustuu vanhanaikaiselle holhoavalle hoitokultuurille, jossa hoitohenkilökunta nähdään asiakkaiden terveyden suvereeneina ja kaikkivoivina asiantuntijoina. Holhoavan hoitokulttuurin parhaimpia esimerkkejä ovat 1950- ja 1960-luvulla rakennetut suuret B-mielisairaalat. Nämähän on lopetettu jo aikaa sitten.

  • Potilaan rooliin jäävät sanovat:” En voi mitään sairaudelleni, en voi muuttua muuksi, olen tällainen.“. Realistiterapeutit sanovat: “Tiedän olevani mielenterveyteni paras ylläpitäjä, otan vastuun terveydestäni niin hyvin kun voin ja hoidan itseäni, mutta minun on otettava realiteettina se, että sairastan kroonista sairautta ja vaikka otan vastuun terveydestäni niin hyvin kun voin, voin silti sairastua ja minun on hyväksyttävä tämä.”.

   Realistiterapeutti uskoo: “Selviydyn niin hyvin kuin sairauteni puitteissa on mahdollista, koska olen se mikä olen”

   Realistiterapeutti sanoo: “Haluan ja kykenen hoitamaan omaa terveyttäni, niin hyvin kuin se on kroonisen sairauteni puitteissa on mahdollista”.

   Realistiterapeutti ajattelee: “Näen itseni muuttuvan, kasvavan, saavuttavan asettamani tavoitteet, mutta jos jälleen sairastun, en saa luovuttaa, vaan minun on koottava voimani ja noustava kroonisen sairauteni aiheuttamasta toivottomuudesta”.

   Realistiterapeutti sanoo “Pystyn siihen! Olen harjoitellut sitä henkisesti lukemattomia kertoja. Mutta jos en pystykään, en saa luovuttaa, vaan minun on koottava itseni ja yritettävä uudestaan”.

 3. KatiS sanoo:

  Hyvä bloggaus. Lisäisin tähän ehkä sen vielä, että itseohjautuva täysi-ikäinen ihminen voi myös kieltäytyä jostain terveyspalvelusta. Esimerkiksi joidenkin solumyrkkyjen ennustetta parantava vaikutus voi joskus olla vain joitakin prosentteja, ja niillä on kuitenkin sivuvaikutuksensa. Itse omassa syövässäni otin vastaan solumyrkyt vastaan tästä huolimatta. Joku voi kuitenkin esimerkiksi ottaa vain kirurgian ja kieltäytyä sytostaateista. Olen kuullut myös ihmisistä, jotka ovat kieltäytyneet täysin syöpähoidoista. He valitsevat mielummin ehkä lyhyemmän elämän ilman hoitoja. Kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole samoja elämänarvoja kuin hoidon tarjoajalla.

  Ongelma tietysti on tämä ihmisen itseohjautuvuus. Joskus kaksikymppisellä ei ole vielä sellaista aikuisen ihmisen kypsyyttä, jolla he voisivat tehdä ”aidon itsensä näköisen valinnnan”. He voivat olla ehdollistumiensa vankeja ja näin he saattavat tehdä päätöksiä, joita myöhemmin katkerasti katuvat. Ehkä siksi tärkeintä mitä vanhemmat ja koulujärjestelmä voisivat tarjota lapselle, on peruseväät itseohjautuvuuteen ( esim. hyväksyvää rakkautta, tunneilmaisun opettamista). Suurin osa kansaa lienee edelleen ehdollistettun autopilotin ohjauksessa. Todellinen asiakaslähtöinen hoito lähtee liikkeelle itseohjautuvista, henkisesti kypsistä, ihmisistä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s