KFS-ideologia: Totuus on tekevä teistä vapaita!

Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa (Joh. 8:32) että ”totuus on tekevä teistä vapaita”. Tämä ajatus on  yhteinen monissa uskonnoissa ja filosofioissa kuten budhalaisuudessa, Sokrateella, Spinozalla, Hegelillä, marxilaisuudessa ja  psykoanalyysissä. Usko totuuden vapauttavaan voimaan näkee valheen, pinnallisuuden ja ajattelemattomuuden ihmisen epävapauden ja orjuuden lähteenä. Harhojen vallassa oleva ajautuu himojensa ja ahneutensa vangitsemana kärsimykseen ja orjuuteen joista hänen tulisi vapautua kyetäkseen elämään onnellisena.

Kristillisyydessä oman raadollisuutensa, vajautensa, heikkoutensa ja syntisyytensä tiedostaminen johtaa katumukseen ja Jeesuksen Golgatalla tapahtuneen pelastustyöhön uskomisen kautta armon kokemukseen joka vapauttaa ihmisen syyllisyyden, syytösten ja syyllistämisen kahleista. Kristillinen evankeliumi on ilosanoma Golgatan voitosta jossa synnin ja kuoleman valta kumotaan ja Kristus avaa orjuutetuille tien vapauteen, taivaan valtakunnan perillisiksi ja jumalan lapsiksi. Evankeliumi on vapautuksen sanoma hengellisesti epävapaille. Se on vapautuksen teologiaa synnin vallassa olevalle maailmalle. Se on vapauden julistus ahneuden ja mammonan palvonnan yhteiskunnalle joka orjuuttaa ihmiset rahanhimon tähden.

Psykoanalyysin teoriassa vapautuminen torjunnasta joka koskee tiedostamattomia alitajuisia viettiyllykkeitä ja ajatteluprosesseja mahdollistaa ihmiselle harhoista vapautumisen myötä syvemmän, aidomman ja tyydyttävämmän elämän. Epävapaus on orjuutta alitajunnasta nouseviin viettiyllykkeisiin nähden. Nämä tiedostamalla ihmisen itsetietoisuus ja itsehallinta ja vapaus lisääntyvät. Ihmisen ohjautuminen vaistojensa varassa on hänen orjuuttaan. Tiedostamalla vaistonvaraiset yllykkeet ihminen voi vapautua.

Marxilaisuudessa totuus ja harhoista vapautuminen on vallankumouksen ja pelastumisen ehto. Marxin tuotanto on porvarillisen ajattelutavan harhojen ankaraa kritiikkiä. Marxilainen kansantaloustiede ja dialektisen materialismin filosofia paljastavat porvarillisen ajattelutavan perustuvan harhoihin ja valheellisiin uskomuksiin. Vapautuminen  on näiden harhojen tiedostamista. Vapaus on myös välttämättömyyksien tiedostamista. Ollakseen vapaa on ihmisen tiedostettava se mikä kussakin tilanteessa on välttämätöntä.

Viime vuosisadan suurimpia onnettomuuksia oli se etteivät kristillisen evankeliumin liike, psykoanalyyttinen ajattelu ja marxismi-leninismi löytäneet toisiaan. Kunkin kolmen liikkeen teoreetikot ja julistajat ajautuivat toisiaan vastaan ennen muuta porvarillisten ajattelijoiden yllyttäminä ja tietoisena toimintana näiden kolmen vapautuksen sanoman liikkeen asettamiseksi toisiaan vastaan.

2000-luvulla ja jo sitä aikaisemmin mielikuvien syynnyttämisestä on tullut osa vallitsevaa ideologiaa. Tärkeintä on luoda tietty mielikuva haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. Mainosmiesten ideologiasta on tullut ajattelutapa johon nojautuvat poliitiset puolueet ja imagonrakentaja psykologit. Kunhan joka tilanteessa muistat hymyillä ja lausua positiivisia ajatuksia hyvin menee. Totuudellisuutta ja pohjalaista suorapuheisuutta kartetaan. On parempi imarrella ja valehdella kuin kertoa avoimesti mitä ajatelee ja haluaa. Tämän ajattelutavan taustalla on amerikkalaiseen positiiviiseen humanismiin nojaava psykologia. Tämän psykologian hampaissa ja asenteellisen kritiikin kohteena ovat ennenmuuta KFS- idelogian oppi-isät, Jeesus Kristus Nasaretilainen, Siegmund Freud ja Karl Marx.

Kristillisfreudilainen sosialismi yhdistää toisiinsa nämä kolme toisilleen usein vierastakin ideologiaa ja ajattelutapaa. KFS-ideologia ottaa kustakin kolmesta aatteesta ne osat jotka puuttuvat muista. Sosialismi ei kykene vastaamaan ihmisen hengellisiin tarpeisiin. Se ei myöskään ymmärrä yksilöpsykologiaa. Kristillinen evankeliumi on ilosanoma hengellisesti taakoitetulle ihmiselle. Se tuoo armon ja toivon sanoman ihmiselle joka on ollut siteissä syytösten, syyllistämisen ja syyllisyyden noidankehässä. Kristillinen evankeliumi ei kuitenkaan kykene vastaamaan ihmisten yhteiskunnallisen ja yksilöpsykologisen epävapauden ongelmiin.

 

Sosialismi ja vasemmistolainen työväenliike antavat vastauksia yhteiskunnalliseen vapautumiseen ja freudilaisuus ja psykoanalyysi sekä monet psykoterapiat antavat vastauksia ihmisten psyykkiseen ja persoonalliseen vapautumiseen.

 

KFS on kokonaisvaltaisempi ideologia kuin ne osat joista se koostuu. Se on suvaitsevampi ja moniulotteisempi kuin jokin yksittäinen ideologia. Kulunut aatehistoria kertoo uskonnoista, opeista ja filosofioista joilla jokaisella on ollut suuri varmuus yksin oikeassa olemisesta. Dogmien vallassa olevat besserwisserit ovat kautta historian leimanneet muut opit ja uskonnot vääriksi ja saatanallisiksi säkeiksi. KFS kulkee toista tietä: Se saarnaa älyllistä suvaitsevaisuutta. Totuutta on löydettävissä monista eri lähteistä. Monissa uskonnoissa on monia yhteisiä piirteitä, ne puhuvat samaa hiukan eri lauseita käyttäen samoista totuuksista. Näiden yhteisten piirteiden löytäminen uskonnoista, aatteista ja filosofioista on KFS:n mielenkiinnon kohtiossa.

 

KFS löyttää kristillisyydestä, freudilaisuudesta ja sosialismista monia yhtymäkohtia, joista se rakentaa kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiä. Mammonan palvonta, kapitalismin sydänveri on epäjumalanpalvelusta, joka musertaa yksilön tietoisuuden pinnalliseksi kulutushysteriaa ylläpitäväksi yksilökeskeisyydeksi joka ajaa ihmisen yksinäisyyteen ja onnettomuuteen. KFS julistaa vapautuksen sanomaa kolmiyhteiselle ihmiselle; hengellistä vapautumista, persoonallista vapautumista ja yhteiskunnallista vapautumista.

 

Mainokset
Kategoria(t): Artikkelit. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

3 vastausta artikkeliin: KFS-ideologia: Totuus on tekevä teistä vapaita!

 1. Hannu Salminen sanoo:

  Moi Jomppe. Oikeassa olet. Jeesus Kristus Nasaretilainen, Sigmund Freud ja Karl Marx ovat ihmiskunnan suuria vapauttajia kukin omilla aloillaan. Nykyään pääosa länsimaitten ihmisissä elää kummallisessa kulutushysteriassa ja elintasokilpailussa. Freud sanoisi että tämä on kompensaatiota johonkin. Ihmisillä on jokin puute, jota he yrittävät korvata kuluttamalla ja kilpailemalla paikasta auringosta. Mikä tämä puute oikein on? Länsimainen kulttuuri on ollut hyvin suurilta osiltaan sairas n. 2000 vuotta. Tähän aikaan on kuulunut jatkuvia sotia nälkää ja kurjuutta. Kristinuskokin vääristyi vallankäytön välineeksi poikkeuksena luostariveljestöt. 1800 luvulta alkaen teknologian kehitys on kuitenkin nostanut jatkuvasti ihmisten elintasoa tosin Marxin aikana tulot jaettiin täysin epäoikeudenmukaisesti joka johti 1900 luvulla sosialistisiin vallankumouksiin. Valitettavasti kommunistiset valtiot suistuivat totalitaariseen terroriin.
  Teknologian kehitys johti myös aseteknologian huimaan kehitykseen joidenka ansiosta toisessa maailmansodassa tehokkaiden aseiden avulla kuoli 60 miljoonaa ihmistä. Tässä tulee Freud mukaan kuvioon. Freudin teoriassa on kaksi perusviettiä: Eros eli elämänvietti ja Thanatos eli kuolemanvietti. Wilhelm Reichin mukaan 1900 luvulla kasvatus saksalaisissa perheissä oli ollut niin väkivaltaista että tuloksena oli miessukupolvi joka oli myös hyvin aggressiivinen. Tämä aiheutti natsipuolueen suuren kannatuksen ja innostuksen sotaan. Freud korosti varhaislapsuuden harmonisten olojen merkitystä psyykeen kehitykselle, mutta jos varhaislapsuus onkin väkivaltainen Thanatos saa vallan aikuisiässä ja tuhoavuudelle on tilaa. Nykyään vankilaan tuomituilla väkivaltarikollisilla on tutkimuksissa todettu olleen hyvin väkivaltainen ja rikkonainen lapsuus, mutta Natsi saksassa se oli kokonaisella sukupolvella kuten luultavasti myös Neuvostoliitossa.

  Valitettavasti Freudia, Marxia ja Jeesusta kuuntelevat melkein ainoastaan vain ne jotka ovat murskautuneet elintasokilpailun oravanpyörässä. Muut jatkavat kilpailua aina vaan enemmän kuluttaen vaikka maapallo ei enää kauaa kestä jatkuvaa teollisuuden päästöjen lisääntymistä eikä luonnonvarojen käyttöä.

  Leonard Cohen pukee tilanteen seuraaviksi sanoiksi:

  ”Everybody Knows”

  Everybody knows that the dice are loaded
  Everybody rolls with their fingers crossed
  Everybody knows that the war is over
  Everybody knows the good guys lost
  Everybody knows the fight was fixed
  The poor stay poor, the rich get rich
  That’s how it goes
  Everybody knows
  Everybody knows that the boat is leaking
  Everybody knows that the captain lied
  Everybody got this broken feeling
  Like their father or their dog just died

  Ja Jeesuksestä Cohen myös Suzanne kappaleessa

  And Jesus was a sailor
  When he walked upon the water
  And he spent a long time watching
  From his lonely wooden tower
  And when he knew for certain
  Only drowning men could see him
  He said ”All men will be sailors then
  Until the sea shall free them”

 2. Kirjoitat viisaasti Hannu! Tunnet Freudin ajattelua ja psykoanalyysiä syvällisesti. Olen iloinen että tässäkin asiassa ajattelemme samansuuntaisesti. En voi mitään sille tunteelle että psykoanalyysiä ja Freudia herjaavat ’kognitiotieteen’ ja neuropsykologian nerot aiheuttavat minulle huonovointisuutta. Kirjoitin KFS-artikkelin terapiaksi juuri tähän em. ’pahoinvointiini’ .

  • Hannu Salminen sanoo:

   Easy Rider elokuvassa eräässä kohdassa kysytään kahdelta moottoripyöräilijältä miksi heitä kohtaan tunnetaan niin paljon vihaa. Vastaus oli ”koska te olette vapaita”. Vaikka nykyisen kulutusyhteiskunnan keskiluokkaiset suht hyvin toimeentulevat ihmiset luulevat että he ovat vapaita, koska heillä on hieno auto (velaksi ostettu), suht hieno asunto (velaksi ostettu) ja mahdollisuus kaksi kertaa vuodessa matkustaa ulkomaille turistikohteisiin (usein velaksi tämänkin).

   Tosiasiassa nämä omasta mielestään hyvin toimeentulevat ihmiset elävät velkavankeudessa jonka takia heidän on tehtävä orjatyötä oravanpyörässä missä vapaa-aika vähenee koko ajan. Kännyköillä ja internetiin langattomasti kytketyillä laptop tietokoneilla nämä ihmiset tekevät työtä usein myös kotonaan iltaisin ja viikonloppuisinkin. Itseasiassa nämä ihmiset muistuttavat Manchesterin puuvillatyöläisiä siinä suhteessa että he ovat työn orjia, mutta poikkeus on se etteivät he tajua itse olevansa työn orjia. Heillä on hienot asunnot mutta ne ovat usein maksettu 30 vuoden pankkilainalla joten he ovat velkavankeudessa 30 vuotta. He kuvittelevat etteivät he koskaan joudu työttömiksi, mutta kasinotalouden suuret pelurit joita nykyajan ryöstäjäparoneiksikin sanotaan järjestävät säännöttömälle globaaliselle monetaristiselle kapitalismille aika ajoin
   sopivasti laman, jolloin he pystyvät ryöstämään satoja miljardeja dollareita sillä seurauksella että sadat miljoonat ihmiset joutuvat työttömiksi, menettävät asuntonsa, autonsa eli kaiken minkä he ovat velaksi ostaneet. Näin useille sellaisille jotka ovat luulleet olevansa hyvin toimeentulevia lopun elämäänsä jääkin jäljelle vain suuret velat, ei muuta – ei mitään omaisuutta koska kaikki on ostettu velaksi.

   Marx on tämän kaiken ennustanut Pääoma kirjassaan jo 1850 luvulla. Lyhyesti sanoen: ”Pääomat kasvavat ja kumuloituvat”. Marx osoittaa tien vapauteen jota hän sanoo kommunismiksi. Kommunismilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Neuvostoliiton tai Kiinan totalitaaristen valtiojärjestelmien kanssa. Kommunismin tavoitteena on vapauttaa ihmiset työn orjuudesta.

   Mitä nykyinen monetaristinen talousjärjestelmä oikeastaan saa aikaan?

   Länsimaissa hyvin suuri osa ihmisistä ovat ylityöllistettyjä samaan aikaan kuin hyvin suuri osa ihmisistä on työttömiä. Joku on ehdottanut eikö työtä voi jakaa paremmin, mutta tällaiset kerettiläiset ajatukset tuomitaan jyrkästi monetaristisen hegemonian taholta. Markkinoita ei saa säädellä, ei siis työmarkkinoitakaan. Marx ennusti että kun tuloerot kasvavat tarpeeksi suuriksi työläiset, siis enemmistö (tässä on nykyään mukana valkokaulusköyhälistö, joka luulee olevansa hyvin toimeentulevaa) ryhtyvät ajamaan omia oikeuksiaan. Kenties vielä niin käykin, mutta pelkään että se vaatii 50% työttömyyden ennen kuin ihmiset todella alkavat vaatia muutoksia. Tietysti voi olla niin että monetaristiset pelurit tietävät tämän ja säätävät työttömyyden ehkä 25%:iin jolloin muutoksia ei vaadita. Markkinatalouden lakien mukaan on nimittäin niin että mitä suurempi on työttömyys sitä pienempää palkkaa ihmisille voi maksaa ja tällöin omistava luokka saa suurimmat voitot.

   Ihmisten muisti on lisäksi niin kovin lyhyt. Tarkoitan tässä lähinnä sitä että 1990-luvun lama unohdettiin suomessa hyvin nopeasti sillä seurauksella että toinen lama iski täysin samoin monetaristisin kapitalismin keinoin aiheutettuna 2000-luvun lopussa. Erona tosin oli että 2000 luvun lama oli globaali. Uusi sukupolvi joka ei ole kokenut lamaa tekee tietenkin samat virheet kuin edelliset sukupolvet ja ovat taas ja taas pankkien lypsettävinä.

   Pankkitoiminta onkin nykyään aika kiinnostavaa sillä pankit eivät voi joutua konkurssiin sillä seurauksella että yhteiskuntien verovaroilla pelastetaan pankit,
   mikä tarkoittaa sitä että koska rahan määrä on vakio ne yhteiskunnan verovarat jotka on tarkoitettu pankkien pelastamiseen ovat aikaisemmin joutuneet joidenkin pankkiirien taskuihin. Nämä ovat esimerkkinä näistä nykyajan rosvoparoneista.

   Elämme siinä mielessä erikoisessa tilanteessa, että valkokaulusköyhälistö kuvittelee itsensä varakkaiksi ja vapaiksi vaikka tosiasiassa he ovat velkaisia orjia.
   Tämä tilanne on lisäksi globaali ja Euroopassa ja USA:ssa se johtaa siihen että tämä keskiluokka äänestää oikeistopuolueita ja sama meno jatkuu. Monetaristinen hegemonia ja markkina evankeliumit jatkuvat. Joskus se päivä saattaa koittaa että ihmiset käsittävät olevansa orjia ja pyrkivät vapauteen. Mutta kuten Erich Fromm kirjassaan ”Vaarallinen vapaus” toteaa että vapaana oleminenkin saattaakin olla paljon vaikeampaa kuin orjana oleminen. Mitä teet kun kukaan ei ole sanomassa sinulle mitä tulee tehdä? Työttömät ja eläkeläisethän ovat jollain tavalla vapaita (ei tarvitse mennä työhön), mutta vaipuvat depressioon sen takia ettei ole mitään tekemistä. Tässä on vapauden ongelma.

   (Huomaan että voisin kirjoittaa tästä vaikka kirjan vapaa kun olen :))

   Tässä kirjoituksessa on nopeasti assosiatiivisesti kirjattu asioita, joita tuli mieleen
   monetarismista ja Marxilaisuudesta. Teksti on sekavaa ja poukkoilevaa ja vaatisi jonkun verran stilisointia ja referointia enne kuin se on tieteellisesti tarkempi.

   Mutta tämähän onkin vain blogi, ei tieteellinen julkaisu 🙂

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s